Кодово – разговорна таблица

код

значение

пояснение

00

кратка почивка, тоалет

 

4

разбрано

 

5-9

персонални позивни

 

13

не разбрах

 

21

видимост

121   (вероятно)

22

липса на видимост

+1

40

излиза, тръгва

+1

41

влиза

+1

43

напред, направо

+1

44

ляво

+1

45

дясно

+1

46

обратен завой

+1

48

крайна дестинация

+1

61-66

екипни позивни

 

110

обект

 

111

проверка на радиовръзката

 

112

нормална чуваемост

 

113

лоша чуваемост

115

предварителна информация

от 10

126

дайте местоположение

 

130

местопребиваване (дом)

 

133

автомобил

 

170

край на задачата, отбой

 

180

181-183

често посещаеми обекти-сгради

 

200

 

 

джапанка

 лента за движение

 

поръчка

мигач

 

пчела

 

 

рози

светофари

 

кръст

кръстовище

 

кръг

кръгово движение

 

GSM

телефонира

 

санитар

 пеши съгледвач

 

 

Free Web Hosting